Iepazīstieties ar mūsu profesionāļu komandu:


Valdes priekšsēdētāja Iveta Kalniņa:

Iveta KalniņaDarba pieredze:
8 gadus nostrādāju galvenās grāmatvedes amatā akciju sabiedrībā BMGS. Tās pamatdarbība ir būvniecības pakalpojumi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Manos pienākumos ietilpa būvniecības projektu uzskaite, nodokļu aprēķini, projektu novērtējums, filiāļu saimnieciskās darbības uzskaite gan Latvijā, gan ārvalstīs un grupas uzņēmumu konsolidācija, gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sastādīšana.
Pirms tam 8 gadus strādāju galvenās grāmatvedes amatā SIA Auto Rīga, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību un autoservisa pakalpojumiem.

Strādāju ar tādām finanšu uzskaites datorprogrammām kā Navision Axapta un Uvis (Horizon Start).

Izglītība:
Augstāko izglītību ieguvu Rīgas Politehniskā institūtā Inženierekonomikas fakultātes Celtniecības ekonomikas un organizācijas specialitātē.
Esmu ieguvusi International Associacion of Book Keepers sertifikātu.
Nokārtoju 4 eksāmenus zvērinātā revidenta sertifikāta iegūšanai.
Regulāri ceļu kvalifikāciju Nodokļu un Starptautisko grāmatvedības standartu kursos LZRA izglītības centrā un PricewaterhouseCoopers SIA.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda – dzimtā, brīvi pārvaldu krievu valodu, labi pārvaldu angļu valodu un sarunvalodas līmenī pārvaldu spāņu valodu.


Grāmatvede Agnese Brīvība
:

Agnese BrīvībaDarba pieredze:
No 2007.gada februāra strādāju SIA "Accuratio" par grāmatvedi. Sniedzu arī biroja administrēšanas, jaunu uzņēmumu reģistrēšanas un lietvedības sakārtošanas pakalpojumus.
Strādāju ar finanšu uzskaites datorprogrammu Uvis (Horizon Start).

Izglītība:
Esmu ieguvusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes Grāmatvedības, analīzes un audita programmas bakalaura grādu (5.līmenis) ekonomista specialitātē.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda – dzimtā, brīvi pārvaldu krievu un angļu valodu. 

 


Grāmatvede Gita Holmeistere
:

Darba pieredze:
No 2007.gada februāra strādāju SIA "Accuratio" par grāmatvedi. 7 gadus esmu strādājusi „Apgāda Jumava” ekonomistes- analītiķes amatā un SIA „Jumavas grāmatnīca” par uzraudzības auditori. Vēl 4 gadus esmu strādājusi SIA „Liduga” par grāmatvedi un 4 gadus SIA „Euroskor Latvija” (Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma) ekonomistes amatā.
Strādāju ar tādām finanšu uzskaites datorprogrammām kā Tildes Jumis, Uvis (Horizon Start) un Hansa Financial.

Izglītība:
Augstāko izglītību ieguvu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas specialitātē. Esmu apmeklējusi kursus uzņēmuma finanšu-ekonomiskās darbības vadīšanā, lietvedībā un darba organizācijā, projektu vadībā, darba samaksas aprēķinu praktiskajos aspektos.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda – dzimtā, brīvi pārvaldu krievu valodu, angļu valodu pārvaldu sarunvalodas līmenī.

 


Galvenā grāmatvede Irēna Logina
:

Darba pieredze:
No 2008.gada februāra strādāju SIA "Accuratio" galvenās grāmatvedes amatā kā arī konsultēju ESF finansiālā atbalsta saņēmējus.
3 gadus nostrādāju VID un Valsts kases iekšējā audita departamentā.
Līdz tam 10 gadus strādāju Virši–A AS galvenās grāmatvedes vietnieces amatā.
Strādāju ar tādām finanšu uzskaites datorprogrammām kā Uvis (Horizon Start) un SolCraft (FinaWin).

Izglītība:
Esmu ieguvusi Ekonomista kvalifikāciju un maģistra grādu Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūtā.
Augstāko izglītību un prečziņa - inženiera kvalifikāciju ieguvu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda – dzimtā, brīvi pārvaldu krievu valodu, angļu valodu pārvaldu sarunvalodas līmenī.

 


Grāmatvede Daiga Ābola
:

Darba pieredze:
No 2011.g. jūlija strādāju SIA ,,Accuratio” par grāmatvedi. 4 gadus esmu strādājusi pašvaldības tirdzniecības uzņēmumā par galveno grāmatvedi. Strādāju ar finanšu uzskaites datorprogrammu UVIS (Horizon start)

Izglītība:
Esmu ieguvusi ekonomista-grāmatveža kvalifikāciju un maģistra grādu Latvijas Universitātē. Augstāko izglītību un inženiera –tehnologa kvalifikāciju ieguvu Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda - dzimtā, krievu valoda - brīvi, angļu valoda – sarunvalodas līmenī.

 


Grāmatvede, mārketinga speciāliste: Ieva Vasere
:

Darba pieredze:
No 2010.gada janvāra strādāju SIA „Accuratio” grāmatvedes un mārketinga speciālistes amatā. Mārketinga speciālistes pienākumus veicu galdu klāšanas un ēdināšanas uzņēmumā Liduga SIA. 5 gadus esmu strādājusi Nodibinājums Sporta Apgāda fonds biroja administratores, reklāmas un abonēšanas speciālistes amatā. Strādāju ar tādām finanšu uzskaites datorprogrammām kā Uvis (Horizon Start), SAP, JD Edwards, Tildes Jumis, Zalktis.

Izglītība:
Maģistra grādu ieguvu Tartu Universitātes Wellness un SPA menedžmenta un servisa dizaina programmā. Bakalaura grādu esmu ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes Reģionālā biznesa katedrā Mazā un vidējā biznesa programmā.

Valodu zināšanas:
Latviešu valoda – dzimtā, brīvi pārvaldu angļu valodu, ir pamatzināšanas vācu, krievu un spāņu valodās.