SIA "Accuratio" dibināts 2007. gada 7.februārī.

Mūsu pamatdarbība ir grāmatvedības pakalpojumi, nodokļu aprēķini, nodokļu deklarāciju sastādīšana un nodokļu konsultācijas, kā arī biroja darba administrēšana un personāla lietu kārtošana.

Accuratio SIA apkalpo gan juridiskās personas, gan privātpersonas, tai skaitā ārvalstu uzņēmumu filiālēm Latvijā, mikrouzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, SIA, individuālajiem komersantiem.

Nozares un darījumu veidi

SIA "Accuratio" ir pieredze sekojošu nozaru un darījumu veidu uzskaitē un nodokļu aprēķinos:

  • Būvniecība;
  • Tirdzniecība;
  • Pakalpojumi;
  • Preču ražošana;
  • Tūrisms;
  • Nekustamo īpašumu rekonstrukcija un apsaimniekošana;
  • Starpniecības pakalpojumi;
  • ES struktūrfondu projektu uzskaite;
  • Preču eksporta darījumi, preču piegādes un iegādes darījumi ar ES dalībvalsts reģistrētiem uzņēmumiem;
  • Darījumi ar pakalpojumiem ar ES dalībvalsts reģistrētiem uzņēmumiem;
  • Ārvalstu uzņēmuma filiāļu saimnieciskās darbības uzskaite Latvijas Republikā;
  • Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma ārvalstu filiāles saimnieciskās darbības uzskaite, atbilstoši Latvijas Republikas finanšu un nodokļu uzskaites prasībām.